Các hoạt động triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình trẻ, ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh

Ngày 23/6/2021, Huyện đoàn Tây Giang phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức triển khai cuộc vận động xây dựng mô hình gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Thông qua các hoạt động đã tạo được nhận thức cho các hộ gia đình trẻ, ĐVTN về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của gia đình và bước đầu đã có những chuyển biến quan trọng, đem lại hiệu quả tốt. Hưởng ứng cuộc vận động nhiều địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chiến lược, văn bản, đề án về xây dựng gia đình Việt Nam “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh” gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương; thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Chiến lược phát triển gia đình thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Đồng thời dựa trên những điều kiện đó, Huyện đoàn đã kịp thời chỉ đạo BCH Đoàn các xã đưa ra những cách làm phù hợp để triển khai mô hình một cách hiệu quả, như: Tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến gia đình cho các gia đình trẻ trên địa bàn; phối hợp với các ban, ngành tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng giáo dục các thành viên trong gia đình về vị trí, vai trò của gia đình; quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình; kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình,….

Gia đình ĐVTN được lựa chọn khen thưởng là gia đình trẻ, ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh tại xã Atiêng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *