Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong triển khai chuyển đổi số năm 2021 trên địa bàn huyện huyện

Thực hiện Kế hoạch số 287-KH/TĐTN-VP, ngày 16/08/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam về việc đẩy mạnh tuyên truyền triển khai chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh. Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong cán bộ Đoàn, ĐVTN trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn huyện thiết thực như: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt Đoàn, Hội các cấp về quán triệt văn bản chỉ đạo của cấp trên và kế hoạch của BTV Huyện đoàn; tham gia đợt tập huấn trực tuyến do Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; hướng dẫn có bước, nội dung và hình thức tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn đến từng Chi đoàn và ĐVTN tại địa phương, đơn vị một cách phù hợp và kịp thời theo lộ trình chung.

Triển khai công tác chuyển đổi số trong cán bộ Đoàn các cấp
Tham gia tập huấn trực tuyến về Chuyển đổi số trong cán bộ Đoàn năm 2021

Theo đó, với vào cuộc của tuổi trẻ các cấp trên địa bàn huyện đã kịp thời truyền tải hơn nhiều nội dung, văn bản quan trọng về chuyển đổi số, góp phần nâng cao nhận thức của tuổi trẻ trong việc đang tải sử dụng các ứng dụng các công cụ tiện ích chung: App: “Thanh niên Việt Nam”, “Smart Quang Nam”, Bluezone,… và phấn đấu toàn huyện ít nhất có 02 sản phẩm về chuyển đổi số trong Thanh niên như: CĐS trong du lịch cộng đồng và trong phát triển sản phẩm OCOP./.

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *