Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế năm 2021

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Chương trình Đoàn Thanh niên Tây Giang tham gia giảm nghèo, bền vững trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017 – 2022. Nhằm kịp thời, động viên Thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp và ý chí vươn lên trong cuộc sống để tạo lan tỏa trong phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn huyện. Vừa qua, Huyện đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện đã kịp thời huy động nguồn lực triển khai Dự án phát triển cam địa phương và Bưởi Da xanh tại xã Gari và Ch’ơm gồm có 10 thành viên là những hộ Thanh niên tham gia thành lập Tổ Thanh niên phát triển kinh tế (Gồm 07 hộ Thanh niên xã Gari và 03 hộ Thanh niên xã Ch’ơm, do Anh Ríah Dung – BT Đoàn xã Gari làm Tổ trưởng) trồng, chăm sóc, bảo vệ hơn 900 gốc Bưởi da xanh và hơn 1200 gốc Cam Gari trên diện tích hơn 7ha với tổng kinh phí là 200 triệu đồng từ nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia 30a. Đây là một trong những mô hình phát triển kinh tế tập thể do Thanh niên đảm nhận và thí điểm.

Anh: Ríah Dung, Bí thư Đoàn xã Gari (ảnh: Đăng Nguyên)

Việc đảm nhận mô hình phát triển kinh tế của Thanh niên là bước khởi đầu cho sự đổi mới trong cách làm và suy nghĩ, hành động của tuổi trẻ huyện nhà trong phát triển kinh tế tập thể hướng đến để thành lập thành HTX Thanh niên làm chủ. Mục đích cuối cùng đó là nhằm nâng cao nhận thức, cách nghĩ, cách làm và hành động của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững.

Bước đầu mô hình đã đạt những hiệu ứng tích cực trong Thanh niên trên địa bàn huyện trong cách làm phát triển kinh tế hiệu quả, thiết thực, tạo sự lan tỏa đến tất cả thanh niên địa phương khác cùng học tập kinh nghiệm và đảm nhận những mô hình mới trong phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng phát triển hơn./.

Các thành viên chăm sóc những gốc Bưởi

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *