Câu lạc bộ Lý luận trẻ tổ chức sinh hoạt định kỳ

Ngày 26/3, Câu Lạc bộ Lý luận trẻ huyện Tây Giang tổ chức sinh hoạt quý I năm 2023 với chủ đề “Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong không gian mạng” tại Hội trường UBMTTQ Việt Nam huyện.

Tại buổi sinh hoạt, các thành viên CLB được quán triệt về chủ trương, đường lối của Đảng hiện nay, tư tưởng của Đảng về an ninh trật tự quốc gia, trong đó có an ninh mạng và đấu tranh bảo vệ nền tảng.

Tại đây, thành viên CLB cũng đã sôi nổi thảo luận về các nội dung như: vai trò, trách nhiệm của Đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Quan điểm xử lý những tiêu cực của các thế lực thù địch đang xuyên tạc trên không gia.

Các thành viên CLB thảo luận lựa chọn nền tảng số phục vụ cho công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Đồng thời báo cáo cách thức triển khai, số lượng bài tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của địa phương, đơn vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *