Category Archives: Tuổi trẻ với công khắc phục thiên tai và phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tuổi trẻ Tây Giang tiếp tục triển khai công trình Thanh niên cấp huyện năm 2022

Tuổi trẻ Tây Giang tiếp tục triển khai công trình Thanh niên cấp huyện năm 2022

Tây Giang phát động chiến dịch toàn dân phòng, chống dịch bệnh ở người và phát động gương mẫu trong tiêm vắc xin phòng Covid-19

Tây Giang phát động chiến dịch toàn dân phòng, chống dịch bệnh ở người và phát động gương mẫu trong tiêm vắc xin phòng Covid-19

Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác” tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022

Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác” tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022

Họp triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 tới dưới 18 tuổi và một số nội dung liên quan

Họp triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 tới dưới 18 tuổi và một số nội dung liên quan