Đoàn trường THPT trên địa bàn huyện triển khai hiệu quả đánh giá 05 ngày tình nguyện năm học 2020 – 2022

Thực hiện chương trình công tác Đoàn trường học, năm học 2020-2021. Đoàn trường THPT Tây Giang và THPT Võ Chí Công đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa cho tất cả các bạn ĐVTN học sinh tham gia, như: Chương trình Hoa Phượng đỏ, Tiếp sức mùa thi, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh covid-19 cho người dân, các hoạt động trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, các hoạt động vì cộng đồng….

Tất cả 713 ĐVTN trường học học đều tham gia đầy đủ 5 ngày tình nguyện/năm học, đạt tỷ lệ 100%. Kết thúc mỗi đợt hoạt động, các đơn vị đã triển khai tổng kết đánh giá chất lượng hoạt động để qua từng năm có sự đổi mới và thống kê số ngày tình nguyện của từng đoàn viên thanh niên tham gia tình nguyện. Việc triển khai các giải pháp đánh giá kết quả ĐVTN thực hiện 5 ngày tình nguyện trong năm góp phần đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện trong ĐVTN, cổ vũ ĐVTN tích cực đóng góp sức trẻ tham gia vào các hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng phong trào Đoàn ngày càng sôi nổi, thiết thực.
Bài và ảnh của Đoàn trường THPT Tây Giang và THPT Võ Chí Công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *