Tuyên dương “Học sinh 03 tốt” năm học 2022 – 2023

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2023 và các văn bản phát động, triển khai chương trình “Học sinh 3 tốt”; Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, phong trào Thanh niên trường học, năm học 2022 – 2023. Ban Thường vụ Huyện đoàn trao chứng nhận “Học sinh 3 tốt” cấp huyện năm học 2022 – 2023 cho 24 học sinh Trường THPT Tây Giang và Trường THPT Võ Chí Công.

Trong những năm qua, BCH Đoàn trường đã đẩy mạnh triển khai và kịp thời tuyên dương, công nhận nhiều em học sinh tiêu biểu gắn với “Học sinh 03 tốt” cấp trường.

Hoạt động kịp thời ghi nhận và động viên các em học sinh luôn phát huy khả năng trong học tập, lao động và tham gia hoạt động Đoàn – Hội và trưởng thành sau này của các em.

Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *