Category Archives: Đồng hành với Thanh niên trong học tập và nâng cao thể chất

Đoàn các Trường THPT trên địa bàn huyện Tây Giang tham mưu tổ chức Khai mạc Giải thể thao học sinh năm học 2023-2024

Đoàn các Trường THPT trên địa bàn huyện Tây Giang tham mưu tổ chức Khai mạc Giải thể thao học sinh năm học 2023-2024

Đẩy mạnh Phong trào văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn huyện góp phần nâng cao thể chất và đời sống văn hóa, tinh thần của Thanh thiếu niên ở địa bàn dân cư

Đẩy mạnh Phong trào văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn huyện góp phần nâng cao thể chất và đời sống văn hóa, tinh thần của Thanh thiếu niên ở địa bàn dâ

Danh Zơ-Râm: Chàng trai núi rừng đam mê sáng tác

Danh Zơ-Râm: Chàng trai núi rừng đam mê sáng tác

Trang trọng Lễ kết nạp Đoàn viên mới từ đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh

Trang trọng Lễ kết nạp Đoàn viên mới từ Đội TNTP Hồ Chí Minh

Tuổi trẻ Tây Giang hưởng ứng Tháng công nhân năm 2023

Tuổi trẻ Tây Giang hưởng ứng Tháng công nhân năm 2023

Tuyên dương “Học sinh 03 tốt” năm học 2022 – 2023

Tuyên dương “Học sinh 03 tốt” năm học 2022 – 2023

Đẩy mạnh văn hóa đọc trong Đoàn viên, Thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện năm 2023

Đẩy mạnh văn hóa đọc trong Đoàn viên, Thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện năm 2023

Đẩy mạnh hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đoàn viên, thanh niên là học sinh tại trường THPT Tây Giang năm 2023

Đẩy mạnh hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đoàn viên, thanh niên là học sinh tại trường THPT Tây Giang năm 2023

Sôi nổi các hoạt động nâng cao thể chất cho ĐVTN ở địa bàn dân cư trên địa bàn huyện năm 2023

Sôi nổi các hoạt động nâng cao thể chất cho ĐVTN ở địa bàn dân cư trên địa bàn huyện năm 2023