Trang trọng Lễ kết nạp Đoàn viên mới từ đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023. Ban Thường vụ Huyện đoàn Tây Giang đã kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở Đoàn, các Liên đội trường học trên địa bàn huyện tăng cường công tác phát triển đoàn viên mới từ hội viên, thanh niên đặc biệt là từ đội viên đội TNTP Hồ Chí Minh.

Vì vậy, trong thời gian qua các cấp Đoàn, trường học trên địa bàn huyện đã kịp thời tổ chức giới thiệu và kết nạp kịp thời nhiều đoàn viên mới ngày càng chất lượng, trang trọng và ý nghĩa. Đặc biệt là trong tổng số hơn 290 đoàn viên mới kết nạp trong 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện thì trong đó có hơn 80% đoàn viên mới được kết nạp từ đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh. Trong đó, nhiều đội viên không khỏi xúc động, tự hào khi được trở thành đoàn viên và đứng vào tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

* 32 em đội viên trường PTDTNT THCS Tây Giang được kết nạp vào Đoàn nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890 – 19/05/2023)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *