Góc: Mỗi ngày một tin tốt – Mỗi tuần một câu chuyện đẹp tháng 4

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21.4 trong năm 2023. Vừa qua các cấp Đoàn, các Liên đội trường học trên địa bàn huyện đã kịp thời tổ chức nhiều hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21.4.

Thông qua hoạt động không chỉ nhằm giới thiệu các cuốn sách có giá trị mà còn có ý nghĩa đó là nhằm giáo dục cho mọi người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ phải biết trân trọng những giá trị vô tận của các cuốn sách mang lại, mà cũng là dịp để tôn vinh tầm quan trọng của sách và việc đọc sách trong văn hóa Việt Nam, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *