Hội đồng Đội huyện tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho giáo viên TPT, cán bộ phụ trách thiếu nhi và đội ngũ Chỉ huy Đội, Sao nhi đồng năm học 2022 – 2023

Thực hiện Chương trình công tác Đội, phong trào Thiếu nhi năm học 2022 – 2023. Nhằm kịp thời triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu công tác đề ra trong năm học mới, đồng thời nhằm trang bị kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho giáo viên TPT, cán bộ quản lý thiếu nhi và cho đội ngũ Chỉ huy đội, Sao nhi đồng năm học 2022 – 2023.

Ngày 28/12/2022, Hội đồng Đội huyện Tây Giang đã kịp thời tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho giáo viên TPT, cán bộ quản lý thiếu nhi và đội ngũ Chỉ huy Đội, Sao nhi đồng năm học 2022 – 2023 đảm bảo theo các nội dung quy định, như: Nghi thức đội, bài múa hát tập thể, dân vũ, triển khai chương trình rèn luyện đội viên trực tuyến với sự tham gia của hơn gần 100 giáo viên TPT, cán bộ quản lý thiếu nhi và các em là Chỉ huy Đội, phụ trách sao nhi đồng.

Công tác tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội hàng năm cho giáo viên TPT, cán bộ quản lý thiếu nhi và các em đội ngũ Ban Chỉ huy Đội và phụ trách Sao nhi đồng được Hội đồng Đội thường xuyên chú trọng và quan tâm, nhằm nâng cao chất lượng công tác đội viên, nhi đồng. Đầu năm học, Hội đồng Đội huyện đã chỉ đạo các Liên đội tổ chức Đại hội liên đội nhằm kiện toàn lại đội ngũ Ban Chỉ huy có năng lực, uy tín và tác phong giúp cho Tổng phụ trách điều hành hoạt động của liên đội một cách sát sao và hiệu quả nhất.

Sau khi đã tạp huấn tất cả 100% Liên đội chủ động tập huấn cho Ban chỉ huy Liên đội của trình mình định kỳ hàng tháng, đầu tuần hoặc cuối tuần….

* Một số hình ảnh hoạt động:

Bài và ảnh: Hội đồng Đội huyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *