Hội nghị quán triệt các bài lý luận chính trị dành cho Đoàn viên thanh niên; Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ Đoàn, ĐVTN trên địa bàn huyện

Vừa qua, Huyện đoàn Tây Giang đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo Chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIX và chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng thời, quán triệt một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào TTN trên địa bàn huyện.

z3791388970907 17b794d242581e1d8c1da303fd8214ca 1024x768

Tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo viên quán triệt về các văn bản của cấp trên cho cán bộ Đoàn và ĐVTN trên địa bàn huyện như: 04 bài Lý luận chính trị dành cho Đoàn Thanh niên; Chỉ thị 08 – CT/HU, ngày 31/8/2021 của BTV Huyện ủy Tây Giang về “Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ làm công tác Đoàn Thanh niên các cấp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, bao gồm chuyên đề dành cho cán bộ Đoàn về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân và chuyên đề dành cho đoàn viên thanh niên về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến xây dựng đất nước; Chỉ thị 01 – CT/TWĐTN, ngày 17/05/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới” gắn với định hướng 04 giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới và một số văn bản quan trọng khác của cấp trên liên quan đến công tác Đoàn, phong trào TTN cho cán bộ Đoàn trên địa bàn huyện.

z3738467976409 d235251393784792ffa6ed35f5d831c2

Bên cạnh đó, Huyện đoàn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện tổ chức quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng; các nghị quyết, kết luận, chương trình của tổ chức Đoàn; cung cấp thông tin về những điểm mới của Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện và cấp cơ sở; học tập 4 bài lý luận chính trị và 02 chuyên đề về học tập và làm theo Bác cho cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. Theo đó 100% cán bộ Đoàn và đoàn viên, hơn 80% thanh niên được Huyện đoàn và đoàn các cấp quán triệt học tập kịp thời.

z3793680169284 bcc1db24c0972b5b115274a6834a149a 768x1024
z3793681328805 5512a184dae2c447b934197488169e1e 1024x768

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *