Huyện đoàn đến các cơ sở Đoàn hướng dẫn, chỉ đạo cán bộ đoàn, đoàn viên học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn Quảng Nam về việc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII. BTV Huyện đoàn..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *