Huyện đoàn và Ủy ban nhân dân huyện Tây Giang ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2022 – 2027

Thực hiện Quy chế phối hợp số 05/QCPH-UBND – TĐTN, ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam về Quy chế phối hợp công tác giữa UBND và Ban Chấp hành Tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 – 2027. Nhằm tiếp tục tăng cường phối hợp công tác giữa UBND huyện và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tây Giang trong việc thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên trong quy định của pháp luật. Theo đó, ngày 19/12/2022, tại Hội trường Mặt trận – đoàn thể huyện; Ủy ban Nhân dân huyện và BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tây Giang đã thực hiện ký kết Quy chế phối hợp công tác, giai đoạn 2022 – 2027. Đến dự lễ ký kết phối hợp có đ/c Nguyễn Văn Ngọc, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Arất Blúi, HUV, PCT UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội huyện; đại diện lãnh đạo đảng ủy các xã; BCH Đoàn huyện, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các xã, trực thuộc Huyện đoàn.

Thông qua, nội dung Quy chế phối hợp, nhằm:

1. Giúp Ủy ban Nhân dân huyện và Đoàn Thanh niên huyện Tây Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi toàn huyện.

2. Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên huyện và tuổi trẻ tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của huyện; đặc biệt là góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tây Giang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

3. Thông qua Quy chế phối hợp nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi; tạo môi trường giáo dục, rèn luyện, học tập, lao động thuận lợi để đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn huyện được phát triển toàn diện.

* Một số hình ảnh hoạt động:

Đ/c Arất Blúi, HUV, PCT UBND huyện và đ/c Cơlâu Hoài, HUV, BT Huyện đoàn ký kết phối hợp

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *