Ngày 11/8/2023, các cấp bộ Đoàn huyện Tây Giang đồng loạt ra quân “Ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính” năm 2023.

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN của Ban Chấp hành Đoàn huyện Tây Giang năm 2023; Công văn số 305-CV/TĐTN-BPT ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam về việc triển khai Ngày cao điểm Chiến sỹ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính. Sáng 11/8/2023, Huyện đoàn và các cơ sở Đoàn trực thuộc (10 Đoàn xã và 09 Đoàn trực thuộc) đồng loạt ra quân Ngày cao điểm Chiến sỹ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa như:

– Ra quân bảo đảm vệ sinh môi trường, chỉnh trang trung tâm hành chính huyện; dọn dẹp vệ sinh khuôn viên công cộng, khơi thông hệ thống thoát nước; thu gom, xử lý rác thải, xóa bỏ các điểm đen về rác thải, tuyên truyền người dân phân loại rác thải tại nguồn.

– Thành lập đội hình tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại điểm tổ chức, vận động và thu hút đông đảo người dân tham gia; hướng dẫn, hỗ trợ người đân thực hiện quy trình các bước nộp hồ sơ thủ tục hành chính, thủ tục đăng ký kết hôn và thủ tục đăng ký giấy khai sinh.

– Tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai trò và tầm quan trọng của các ứng dụng nền tảng số cho người dân, đồng nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao. Tại điểm cấp huyện thu hút hơn 70 ĐVTN, người dân tham gia, đã kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt mã định danh điện tử cá nhân VneID, giải quyết các thủ tục hành chính,…

Một số hình ảnh hoạt động:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *