Tuổi trẻ Tây Giang hưởng ứng chương trình “Triệu cây xanh vì một Việt Nam xanh” năm 2023

Sáng ngày 20.2.2023, tại thôn Pơ’ning. Huyện đoàn đã vận động, quyên góp được 100 cây ăn quả, cây xanh để trao tặng hộ thanh niên có chí hướng làm ăn và thôn pơ’ning; đã kịp thời chỉ đạo Đoàn xã Lăng tổ chức hỗ trợ, giúp trồng cây xanh tại vườn, mô hình trang trại Vườn ao chuồng và quanh thôn. Tham gia hoạt động có hơn 30 ĐVTN tham gia.

Thông qua hoạt động thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác trồng cây xanh, tạo môi trường xung xanh, sạch và tạo được không khí xanh, sạch đẹp, môi trường trong lành. Đồng thời, thông qua hoạt động thể hiện vai trò của tuổi trẻ trong việc tiếp tục thực hiện thắng lợi Chương trình “Triệu cây xanh – vì một Việt Nam xanh” trên địa bàn huyện. Hoạt động để lại hình ảnh đẹp trong cán bộ, đoàn viên thanh niên./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *