Quán triệt Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ Đoàn trên địa bàn huyện

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2022. Ngày , Huyện đoàn Tây Giang đã kịp thời tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của cấp trên cho cán bộ Đoàn và ĐVTN trên địa bàn huyện như: Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2022; các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ chính trị nội bộ; Chỉ thị 08 – CT/HU, ngày 31/8/2021 của BTV Huyện ủy Tây Giang về “Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ làm công tác Đoàn Thanh niên các cấp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Bên cạnh đó, kịp thời quán triệt các văn bản, hướng dẫn, Quy định của Đoàn cấp trên liên quan công tác, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ cho cấp ủy các cấp; công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng; công tác phát huy vai trò của Đoàn các cấp trong công tác tham gia chuyển đổi số; nâng cao năng lực tiếng Anh để góp phần tham gia giao lưu quốc tế.

Theo đó năm 2022: 100% cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện, UVBCH, BTV Huyện đoàn, UBKT Huyện đoàn, Bí thư, Phó Bí thư; chủ tịch PCT Hội LHTN Việt Nam các cấp đều tham gia kịp thời.

* Một số hình ảnh:

Quán triệt đối với BTV, BCH Huyện đoàn

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *