Góc: Tuổi trẻ Tây Giang tham gia xây dựng Đảng năm 2023

Thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2023 của Chi bộ. Chiều ngày 5.04.2023, Chi bộ Huyện đoàn đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2023 với chủ đề :Phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay”. Đồng thời, kịp thời quán triệt các văn bản quan trọng của TW, tỉnh, huyện đến tất cả đảng viên trong chi bộ được nắm bắt và để tổ chức thực hiện. Trong đó, kịp thời quán triệt cuốn sách chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam với nội dung : “Đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường; khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thông qua buổi sinh hoạt nâng cao nhận thức cũng như vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trẻ của cơ quan, đơn vị trong thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

đồng chí Cơlâu Hoài, Bí thư chi bộ quán triệt các văn bản và chuyên đề quý I năm 2023

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *