Tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tây Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Chương trình hành động của tuổi trẻ Tây Giang về thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ huyện Tây Giang. Vừa qua, các cấp Đoàn trên địa bàn huyện đã kịp thời tổ chức quán triệt sâu sắc, thiết thực những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến Chi đoàn và đoàn viên, Thanh niên được tiếp cận nắm bắt kịp thời. Trong đó, việc chú trọng giới thiệu những đoàn viên ưu tú từ sinh viên mới ra trường, từ cán bộ, giáo viên trẻ và từ thủ lĩnh ở Chi đoàn cơ sở thôn năng động, nhiệt huyết với tổ chức và tập thể cho chi bộ và cấp ủy đảng các cấp được các cấp tổ chức Đoàn quan tâm, chú trọng.

Vì vậy, số lượng và chất lượng đảng viên mới được giới thiệu cho cấp ủy đảng các cấp được tăng lên cả số lượng và chất lượng. Trong đó, nhiều đảng viên mới kết nạp là những đoàn viên ưu tú từ nguồn sinh viên mới tốt nghiệp đại học, cao đẳng; là thủ lĩnh Đoàn tiêu biểu trong các phong trào, hành động cách mạng thực tiễn của Thanh niên ở cơ sở; là đoàn viên ưu tú từ các giáo viên trẻ đang giảng dạy ở các trường THPT, THCS, TH đang công tác trên địa bàn huyện,…

Đảng viên mới tham gia lớp Bồi dưỡng chính trị cho đảng viên trẻ mới kết nạp

Được sự quan tâm thường xuyên, kịp thời của các cấp ủy đảng, của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, từ sự ý chí, nỗ lực của từng cá nhân đoàn viên để phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong năm 2021, có hơn 120 đoàn viên ưu tú được các cấp Đoàn giới thiệu cho cấp ủy đảng và đã kết nạp được 89/96 tổng số đảng viên mới được kết nạp của toàn huyện. Qua đó, thể hiện vai trò cũng như trách nhiệm của tuổi trẻ toàn huyện trong việc tham gia tốt xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng vững mạnh ./.

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *