Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2021; Kế hoạch số hoạch số 259-KH/TĐTN-BTG ngày 29/9/2021 của Ban Tỉnh đoàn Quảng Nam về việc tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021. Vừa qua, Huyện đoàn đã kịp thời chỉ đạo các cơ sở Đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam với các nội dung, hình thức đa dạng như: Tổ chức hội thi tìm hiểu Pháp luật Việt Nam; sân khấu hóa, hội nghị tuyên truyền các nội dung cơ bản các Luật như: Luật giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật An ninh mạng, Luật Thanh niên, Luật Trẻ em, các quy định của Chính phủ, cấp trên liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 hiện nay; tổ chức ra quân treo băng ron tuyên truyền tại các điểm trung tâm trục đường chính của liên xã, liên thôn,… trên địa bàn huyện.

Thông qua hoạt động, góp phần nâng cao nhận thức của của tuổi trẻ về Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam gắn với khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật” trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện./.

*Một số hình ảnh:

Thi tìm hiểu Pháp luật Việt Nam

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *