Tây Giang đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, định hướng 4 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới trên địa bàn huyện cho ĐVTN

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2022 và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện đoàn Tây Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 về thực hiện Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” gắn với xây dựng tiêu chí giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022) và kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2022). Theo đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội LHTN Việt Nam đã kịp thời tổ chức tuyên truyền đến cán bộ Đoàn chủ chốt và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện về các nội dung cơ bản “Xây dựng tiêu chí giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với hơn 120 cán bộ, ĐVTN tham gia qua 02 đợt. Trong đó tập trung vào các nội dung như, tiêu chí, như:

Tiêu chí 1: Có lý tưởng, bản lĩnh cách mạng;

Tiêu chí 2: Đạo đức, lối sống văn hóa trong sáng;

Tiêu chí 3: Sáng tạo không ngừng;

Tiêu chí 4: Có ý chí, khát vọng vươn lên.

Được hướng dẫn và thảo luận về hình thức triển khai thực hiện, theo đó mỗi đoàn viên, thanh niên tự giác, chủ động đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện theo các giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới bằng các việc làm cụ thể theo 3 giai đoạn: Đăng ký tiêu chí rèn luyện; tự giác, phấn đấu rèn luyện; đánh giá kết quả thực hiện dưới sự kiểm tra của tổ chức, gắn với thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên, kết quả xếp loại thi đua theo định kỳ.

Đây là một hoạt động thiết thực nhằm định hướng các tiêu chí hình mẫu thanh niên phù hợp với đoàn viên, thanh niên ở địa phương. Thông qua đó để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và lao động; nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân, góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới./.

*Một số hình ảnh nổi bật:

Thông qua tọa đàm ngày truyền thống của Đoàn – Hội
Hội nghị định hướng cho cán bộ chủ chốt
Truyền tải bằng trực quan

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *