Tag Archives: Xây dựng tổ chức Đoàn

Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Võ Chí Công tổ chức hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh năm 2021

Trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh THPT trên địa bàn huyện năm 2021

Hội nghị quán triệt các văn bản quan trọng của Đảng và của Đoàn cấp trên

Hội nghị quán triệt các văn vản chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên về công tác Đoàn, Phong trào TTN; Bầu bổ sung UV BCH, BTV Huyện đoàn Tây Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2017 – 2022