Kiểm tra nắm tình hình công tác Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn huyện

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, Hội năm 2021. Vừa qua, Huyện đoàn đã kịp thời đi nắm tình hình hoạt động của các cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn huyện. Hoạt động nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, kịp thời phát hiện những mặt còn hạn chế, nguyên nhân để tiếp tục tìm các giải pháp hiệu quả để thực hiện thành công các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021. Đồng thời, thông qua đi cơ sở để quán triệt những văn bản quan trọng của Đoàn cấp trên liên quan đến công tác cán bộ Đoàn, Hội các cấp, công tác phát triển đoàn viên mới; việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Rèn luyện đoàn viên thời kỳ mới”, Kế hoạch xây dựng “Đoàn cơ sở 03 chủ động”; Đoàn thanh niên tham gia nhận ủy thác vốn vay qua kênh Đoàn; hướng dẫn đánh giá, xếp loại tổ chức Đoàn và đoàn viên; công tác triển khai thực hiện chủ trương 1+1 và 1+ 2 và các công trình, phần việc liên quan khác tại cơ sở năm 2021.

Hoạt động nhằm góp phần giúp cơ sở Đoàn, Hội các cấp trên địa bàn huyện thực hiện thắng lợi nghị quyết chương trình công tác năm 2021 đề ra.

* Một số hình ảnh hoạt động:

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *