Hội nghị quán triệt các văn bản quan trọng của Đảng và của Đoàn cấp trên

Sáng ngày 21/10/2021, Huyện đoàn Tây Giang đã kịp thời tổ chức Sinh hoạt CLB Lý luận trẻ và Hội nghị BCH mở rộng để quán triệt các văn bản quan trọng của Đảng và của Đoàn cấp trên như: Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các văn bản chỉ thị, nghị quyết, Kết luận liên quan đến công tác cán bộ Đoàn, Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027; các văn bản chỉ đạo của Đoàn cấp trên về công tác Đoàn và phong trào TTN; công tác Đoàn Thanh niên tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh Covid-19, trách nhiệm thanh niên trong công tác giữ gìn an ninh biên giới quốc gia, và một số văn bản quan trọng liên quan khác. Đặc biệt, Hội nghị đã thảo luận kịp thời vào dự thảo Đề án kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tây Giang lần thứ XVII và Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đồng thời, Hội nghị cũng đã kịp thời tổ chức kiện toàn bầu bổ sung 01 đồng chí (cán bộ Thường trực Huyện đoàn) tham gia vào ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tây Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 trên cơ sở sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy và BTV Tỉnh đoàn Quảng Nam với tỷ lệ phiếu bầu đạt rất cao./.

* Một số hình ảnh hoạt động:

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *