Đẩy mạnh sinh hoạt Chi đoàn góp phần xây dựng tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, phong trào Thanh thiếu nhi năm 2021 của Ban Chấp hành Đoàn huyện Tây Giang và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về tăng cường sinh hoạt chi Đoàn, nhất là tại các Chi đoàn dân cư trên địa bàn huyện. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã kịp thời chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức sinh hoạt Chi đoàn theo chủ đề tháng trong năm 2021 gắn với quán triệt triển khai thực hiện cuộc vận động ”Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt nam thời kỳ mới giai đoạn 2018-2022 và trực tiếp tham sinh hoạt tại một số chi đoàn dân cư.

Thông qua, tăng cường sinh hoạt chi đoàn ở khu dân cư và cán bộ Thường trực Huyện đoàn tham gia dự sinh hoạt chi đoàn góp phần hướng dẫn Chi đoàn tổ chức sinh hoạt đảm bảo đúng quy định hướng dẫn của cấp trên. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh tổ chức sinh hoạt chi đoàn, nhất là ở Khu dân cư tạo được sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa đoàn viên với nhau, giữa tổ chức Đoàn ở Chi đoàn với Đoàn cấp trên; đặc biệt là thông qua sinh hoạt chi đoàn kịp thời nắm bắt những tâm tư, khó khăn ở cơ sở để có định hướng tổ chức triển khai các hoạt động phong trào cách mạng của tuổi trẻ phù hợp với tình hình, nhu cầu và từng đối tượng thanh niên. Ngoài ra, việc tham gia sinh hoạt Chi đoàn, chi Hội tại cơ sở góp phần nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Tổ chức Đoàn theo kết luận số 07 -KH/TWĐTN về “Một số giải pháp tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam”. Đặc biệt, thông qua tham gia tại cơ sở sẽ kịp thời thông tin của cấp ủy đảng, của Đoàn cấp trên được đến với thanh niên. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn, Hội các cấp vững mạnh hơn./.

Trao sổ và thẻ Đoàn cho Đoàn viên mới kết nạp

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *