Tuổi trẻ Tây Giang đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ dịch vụ công mức độ 3,4 trên địa bàn huyện

Nhằm góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Huyện đoàn Tây Giang đã kịp thời chỉ đạo các cơ sở Đoàn, đoàn trực thuộc Huyện đoàn đẩy mạnh việc tăng cường truyền thông đến đoàn viên, thanh niên về chuyển đổi số nhất là trong công tác hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại văn phòng một cửa ở cơ quan hành chính nhà nước. Bên cạnh đó, các cấp Đoàn cũng đã kịp thời ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hướng dẫn người dân và ĐVTN trong việc khai báo y tế, khai báo hộ khẩu, cư trú,… góp phần giúp họ giải quyết công việc hiệu quả trong liên hệ công việc.

Thông qua hoạt động, góp phần đẩy nhanh công tác chuyển đổi số và giúp giải quyết công việc cũng như thủ tục hành chính được nhanh và hiệu quả hơn./.

*Một số hình ảnh:

Triển khai công tác chuyển đổi số cho đội ngũ chủ chốt
Hỗ trợ người dân liên hệ công việc

Bài và ảnh; Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *