Tuổi trẻ Tây Giang hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Thực hiện Kế hoạch số 6023/KH-UBND ngày 06/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023; Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 14/9/2023 của UBND huyện Tây Giang tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị quyết số 02-NQ/HĐTN ngày 26/02/2023 của Ban Chấp hành Huyện đoàn Tây Giang về phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Huyện đoàn, Hội LHTNVN huyện Tây Giang tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023, như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến phổ cập kỹ năng số, kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh mạng, Luật an ninh mạng và những điều cần biết khi sử dụng mạng; tuyên truyền kiến thức PCCC cho học sinh; triển khai mô hình “Trường học không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” gắn với xây dựng Chi đoàn “03 không” và hoạt động điểm về thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,……

Hình và tin: Huyện đoàn Tây Giang./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *