Tuổi trẻ Tây Giang ra quân ngày hoạt động cao điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền văn hóa công vụ.

Ngày 18/3, hưởng ứng phát động của Đoàn cấp trên, Huyện đoàn Tây Giang đã chỉ đạo cho các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đồng loạt ra quân “Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền xây dựng văn hóa công vụ” năm 2023.

Huyện đoàn và các cơ sở đoàn tổ chức đi các điểm thôn tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng; tuyên truyền hướng dẫn người dân truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh để tiếp cận, tìm hiểu thông tin về các dịch vụ công trực tuyến; Hướng dẫn, hỗ trợ tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công và cách thức sử dụng tài khoản để thực hiện các dịch vụ công; Hướng dẫn cài đặt mã định danh điện tử VNeID cho hơn 100 người dân, với sự tham gia của hơn 40 đoàn viên, thanh niên.

Đoàn viên thanh niên tích cực ra quân ở các điểm thôn, từng hộ, từng cá nhân để hướng dẫn, cài đặt mã định danh điện tử VNeID.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *