Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chưc giám sát xã hội theo Quy định 217 QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chính trị – xã hội tại 02 xã: Tr’hy và Avương

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2023; Kế hoạch số 19-KH/TĐTN ngày 08/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện đoàn về giám sát, phản biện xã hội năm 2023. Trên cơ sở Kế hoạch đã được ban hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chưc giám sát xã hội theo Quy định 217 QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chính trị – xã hội tại 02 xã: Tr’hy và Avương. Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện đoàn chủ trì và phối hợp với MTTQVN và các tổ chức chính trị – xã hội huyện đã triển khai thực hiện giám sát chuyên đề năm 2023 về Chỉ thị 08-CT/HU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác Đào tạo cán bộ Đoàn các cấp, giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tham gia Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo MTTQVN, các Hội đoàn thể huyện; Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện. Đặc biệt, công tác giám sát tại xã Tr’hy có sự tham dự của đ/c Trần Xuân Vĩ, Ủy viên BCH Tỉnh đoàn – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn (cán bộ được BTV Tỉnh đoàn phân công phụ trách, theo dõi đơn vị huyện Tây Giang).

Thực hiện giám sát chuyên đề nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và công tác tham mưu của Đoàn xã đối với cấp ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ làm công tác Đoàn Thanh niên tại địa phương trong thời gian đến ngày càng chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả và công tác phát triển kinh tế trong thanh niên. góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Qua đó, góp phần đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, nhất là tại cơ sở đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định để cán bộ Đoàn các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Một số hình ảnh tại các cuộc giám sát:

Tin và hình: Huyện đoàn Tây Giang./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *