Category Archives: Công tác Kiểm tra – giám sát

Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ủy ban Kiểm tra Huyện đoàn tổ chức kiểm tra, giám sát tại 10/10 xã năm 2023

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2023; Kế hoạch số 22-KH/TĐTN ngày 10/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện đoàn về kiểm tra, giám sát công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào TTN năm 2023; Kế hoạch số 01-KH/UBKT ngày 03/02/2023 của Ủy ban Kiểm tra Huyện […]

Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chưc giám sát xã hội theo Quy định 217 QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chính trị – xã hội tại 02 xã: Tr’hy và Avương

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2023; Kế hoạch số 19-KH/TĐTN ngày 08/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện đoàn về giám sát, phản biện xã hội năm 2023. Trên cơ sở Kế hoạch đã được ban hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chưc giám sát xã […]

Thực hiện chủ trương đi cơ sở năm 2023 (Chủ trương 1 + 2)

Thực hiện chủ trương đi cơ sở năm 2023 (chủ trương 1 + 2)