Báo cáo kết quả đoàn kết tập hợp Thanh niên trên địa bàn huyện năm 2022

Thực hiện chương trình công tác năm 2022. Huyện đoàn báo cáo kết quả đoàn kết tập hợp thanh niên năm 2022 để các địa phương, đơn vị được nắm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *