Huyện đoàn Tây Giang tổ chức Hội trại thanh niên nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập huyện (1963-2023) và 20 năm tái lập huyện Tây Giang (06/8/2003-06/8/2023).

Thực hiện Kế hoạch số 78-KH/HU ngày 18/8/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Giang về kế hoạch triển khai một số hoạt động chuuẩn bị kỷ niệm 60 năm thành lập huyện và 20 năm tái lập huyện Tây Giang (06/8/2003-06/8/2023). Ban Thường vụ Huyện đoàn Tây Giang xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội trại Thanh niên nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm trên; tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và thanh niên toàn huyện nhận thức sâu sắc về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ huyện Tây Giang qua 60 năm thành lập và 20 năm tái lập và phát triển. Qua đó ra sức thi đua, rèn đức, luyện tài, cống hiến tài năng, sức trẻ để phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham gia xây dưng Đảng, chính quyền, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương Tây Giang anh hùng. Thông qua hoạt động Hội trại nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động VHVN-TDTT tạo điều kiện cho tuổi trẻ toàn huyện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong việc tổ chức và triển khai các hoạt động của Đoàn và công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong tình hình mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *