Huyện Đoàn Tây Giang Thông báo thời gian, địa điểm “Hiến máu nhân đạo” năm 2023

Huyện đoàn Tây Giang ban hành Thông báo số 19 – TB/HĐTN, ngày 4/4/2023 về thời gian, địa điểm hiến máu nhân đạo năm 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *