Infographic 04 tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên Quảng Nam trong thời kỳ mới

Infographic 04 tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên Quảng Nam trong thời kỳ mới

04 tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên Quảng Nam trong thời kỳ mới năm 2023.

Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, giai đoạn 2018 – 2022 được Trung ương Đoàn xác định hướng đến 12 tiêu chí, gồm: Có lý tưởng cách mạng; Bản lĩnh vững vàng; Giàu lòng yêu nước; Đạo đức trong sáng; Lối sống văn hóa; Tuân thủ pháp luật; Tiên phong hành động; Sáng tạo không ngừng; Học tập liên tục; Có sức khỏe tốt; Kỹ năng phù hợp; Khát vọng vươn lên. Với chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Nam năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xác định tập trung triển khai “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Quảng Nam thời kỳ mới” năm 2022 với 04 tiêu chí, gồm:
(1) “Giàu lòng yêu nước”
(2) “Sáng tạo không ngừng”
3) “Tiên phong hành động”
(4) “Khát vọng vươn lên”

xay dung gia tri hinh mau thanh nien quang nam thoi ky moi

Cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên Quảng Nam thời kỳ mới” là một hoạt động thiết thực nhằm định hướng các tiêu chí hình mẫu thanh niên phù hợp với đoàn viên, thanh niên ở địa phương. Thông qua đó để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và lao động; nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân, góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên Quảng Nam thời kỳ mới với “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn”.

Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *