Công văn số 36 – CV/HĐTN, ngày 09/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện đoàn về Công tác Quy hoạch cán bộ Đoàn các cấp năm 2023

Ban Thường vụ Huyện đoàn Tây Gian ban hành Công văn số 36 – CV/HĐTN, ngày 09/11/2023 về công tác Quy hoạch cán bộ Đoàn các cấp, năm 2023./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *