Đoàn kết 03 lực lượng góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của tuổi trẻ trên địa bàn huyện

Trong năm qua, phong trào đoàn kết 3 lực lượng (lực lượng vũ trang, trường học và địa bàn dân cư) được các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Tây Giang triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức về nhiệm vụ cách mạng và trách nhiệm của tuổi trẻ với công tác quốc phòng – an ninh, vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; giữ vững an ninh trật tự; trong công tác học tập tại địa phương.

Thăm hỏi già làng uy tín

Để góp phần nâng cao nhận thức về nhiệm vụ cách mạng và trách nhiệm của tuổi trẻ với công tác quốc phòng – an ninh, vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, các cấp bộ Đoàn trong huyện đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là tuyên truyền pháp luật về nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, dân quân tự vệ. Theo đó, số ĐVTN lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các địa phương hàng năm đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng tân binh ngày càng được nâng cao, đặc biệt ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Tuyên truyền luật cho ĐVTN học sinh

Bên cạnh đó, Đoàn Công an huyện thường xuyên phối hợp với Đoàn trường học và Đoàn các xã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: tuyên truyền giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, nhất là Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống ma túy; thực hiện phong trào “3 không” góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, học sinh.

Tham gia bảo vệ chủ quyền Biên giới Quốc gia
Thăm hỏi Chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi Biên cương Tổ quốc

Nhờ triển khai thực hiện tốt phong trào đoàn kết “3 lực lượng”, đã phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên lực lượng vũ trang trong tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện thời gian qua.

Bài và ảnh: Huyện Đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *