Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân và ĐVTN trên địa bàn huyện năm 2023

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và các chương trình phối hợp với các cơ quan, ban ngành của huyện. Ngày 12.04.2023, tại các xã Axan và Tr’hy, Huyện đoàn phối hợp cùng các ngành chuyên môn của huyện cùng với Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện đã kịp thời tổ chức hội nghị tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật của Nhân dân và ĐVTN được nắm như: Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo vệ rừng; Luật xử lý vi phạm hành chính và nghị định 82/2020/NĐ-CP; Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và một số các nội dung quan trọng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến toàn dân tham gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Tại các điểm tuyên truyền có hơn 100 đại biểu tham dự nghe. Thông qua, các đợt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các địa phương đã góp phần giúp bà con Nhân dân và ĐVTN trên địa bàn huyện có kiến thức cơ bản về thực hiện Pháp luật, đồng thời nâng cao nhận thức về thực hiện Pháp luật trong Nhân dân để góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *