Hội nghị báo cáo viên và quán triệt các Nghị quyết công tác năm 2023

Thực hiện Nghị quyết Chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2023. Sáng ngày 17/02/2023, tại hội trường Mặt trận đoàn – thể huyện, BTV Huyện đoàn đã kịp thời tổ chức Hội nghị báo cáo viên năm 2023 để kịp thời quán triệt đến các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ Đoàn chủ chốt trên địa bàn huyện liên quan đến các cội dung công tác năm 2023, như: Quán triệt các nội dung Nghị quyết chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2023; Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Nội dung liên quan đến công tác chuyển đổi số và quản lý phần mềm Thanh niên, công tác phát triển Đoàn viên mới, quản lý Đoàn Thanh niên hiện nay; Nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Nội dung phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn các cấp trong công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, bí mật của Nhà nước, việc sử dụng công nghệ thông tin, trang mạng xã hội một cách chọn lọc và hiệu quả,…. và các nội dung liên quan đến công tác Thanh niên của các cấp ủy và của tổ chức Đoàn các cấp trong thời gian qua. Đặc biệt là các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023) và Tháng Thanh niên năm 2023.

Thông qua Hội nghị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của báo cáo viên, tuyên truyền viên của tổ chức Đoàn các cấp trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quan điểm chỉ đạo của cấp ủy và của Đoàn cấp trên được đến với cơ sở cũng như đoàn viên, Thanh thiếu nhi toàn huyện./.

*Hình ảnh

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *