Hội nghị quán triệt các bài lý luận chính trị dành cho Đoàn viên thanh niên; Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ Đoàn, ĐVTN trên địa bàn huyện

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2022. Vừa qua, Huyện đoàn Tây Giang đã kịp thời tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của cấp trên cho cán bộ Đoàn và ĐVTN trên địa bàn huyện như: 04 bài Lý luận chính trị dành cho Đoàn Thanh niên; Chỉ thị 08 – CT/HU, ngày 31/8/2021 của BTV Huyện ủy Tây Giang về “Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ làm công tác Đoàn Thanh niên các cấp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2021 dành cho cán bộ Đoàn; Chỉ thị 01 – CT/TWĐTN, ngày 17/05/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới” gắn với định hướng 04 giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới và một số văn bản quan trọng khác của cấp trên liên quan đến công tác Đoàn, phong trào TTN cho cán bộ Đoàn trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, kịp thời tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh và nghị quyết Đại hội Đoàn cấp huyện nhiệm kỳ 2022 – 2027; các văn bản quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm; các chỉ thị, nghị quyết liên đến công tác Thanh niên trong tình hình mới.

theo đó 100% cán bộ Đoàn và đoàn viên, hơn 80% thanh niên được Huyện đoàn và đoàn các cấp quán triệt học tập kịp thời./,

*Một số hình ảnh hoạt động:

Hội nghị quán triệt cho cán bộ chủ chốt
Cho thanh niên

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *