Kế hoạch 72 năm ngày truyền thống Lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2022)

Ban Thường vụ Huyện đoàn ban hành kế hoạch 72 năm ngày truyền thống Lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2022)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *