Kế hoạch Hoa phượng đỏ năm 2022

Ban Thường vụ Huyện đoàn Tây Giang ban hành kế hoạch Chương trình Hoa phượng đỏ năm 2022. Đề các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *