Tây Giang: 100% các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện triển khai thực hiện Thanh niên với văn minh đô thị năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2022. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình “Tuổi trẻ Tây Giang với văn minh đô thị”, giai đoạn 2018 – 2022, nhằm phát huy vai trof, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác “Tuổi trẻ Tây Giang chung tay xây dựng Nông thôn mới” gắn với phong trào Văn minh đô thị. Theo đó, trong năm 2022, 100% các cơ sở Đoàn đã kipjt hời tổ chức ra quân thực hiện các chương trình, phần việc của Thanh niên nhằm hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ tham gia chung tay xây dựng Nông thôn mới” gắn với văn minh đô thị tại địa phương, đơn vị với các hoạt động như: Ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường gắn với trồng cây xanh xung đường làng, liên thôn, liên xã; ra quân đảm nhận làm bê tông hóa sân bóng, khu vui chơi cho các em thiếu nhi; tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT,…góp phần thu hút, đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội.

Thông qua hoạt động góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính xung kích của tuổi trẻ trên địa bàn huyện về phong trào “Tuổi trẻ Tây Giang chung tay xây dựng Nông thôn mới gắn với tham gia xây dựng văn minh đô thị./.

*Một số hình ảnh hoạt động:

1. Tuổi trẻ xã Tr’hy
2. Tuổi trẻ xã Gari
3. Tuổi trẻ xã Ch’ơm
4. Tuổi trẻ xã Bhalêê
5. Tuổi trẻ xã Axan
6. Tuổi trẻ xã Atiêng
7. Tuổi trẻ xã Lăng
8. Tuổi trẻ xã Anông
9. Tuổi trẻ xã Dang
10. Tuổi trẻ xã Avương

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *