Category Archives: Xây dựng văn minh Đô thị

Tuổi trẻ Tây Giang sôi nổi hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh lần IV – năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; Công văn số 336-CV/TĐTN-BPT ngày 12/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam về việc tổ chức ngày Chủ nhật xanh lần thứ 4, năm 2023. Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo tổ chức đồng loạt Ngày Chủ […]

Tuổi trẻ tham gia chung tay xây dựng đô thị văn minh “Sáng – Xanh – sạch – Đẹp”

Với vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ, nhằm góp phần xây dựng Nông thôn mới gắn với xây dựng Đô thị văn minh “Sáng – Xanh – Sạch – đẹp”. Trong thời gian qua, hưởng ứng phát động của huyện, tuổi trẻ Tây Giang đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa […]

Tuổi trẻ Tây Giang hưởng ứng ngày cao điểm: Tình nguyện xây dựng Nông thôn mới năm 2023

Tuổi trẻ Tây Giang hưởng ứng ngày cao điểm: Tình nguyện xây dựng Nông thôn mới năm 2023

Tuổi trẻ Tây Giang hưởng ứng Tết trồng cây năm 2023 gắn với Chương trình “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021 – 2025 do Trung ương đoàn phát động

Tuổi trẻ Tây Giang hưởng ứng Tết trồng cây năm 2023 gắn với Chương trình “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021 – 2025 do Trung ương đoàn phát động

Tuổi trẻ Tây Giang hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh lần thứ IV năm 2022

Tuổi trẻ Tây Giang hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh lần thứ IV năm 2022

Tây Giang: 100% các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện triển khai thực hiện Thanh niên với văn minh đô thị năm 2022

Tây Giang: 100% các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện triển khai thực hiện Thanh niên với văn minh đô thị năm 2022

Tuổi trẻ Tây Giang: Hưởng ứng cao điểm chung tay xây dựng Nông thôn mới và Ngày chủ nhật xanh lần thứ I, năm 2022

Tuổi trẻ Tây Giang: Hưởng ứng cao điểm chung tay xây dựng Nông thôn mới và Ngày chủ nhật xanh lần thứ I, năm 2022