Thông tri triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ II, khóa XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ban Thường vụ Huyện đoàn ban hành Thông tri triệu tập Hội nghị lần thứ 2, khóa XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *