Category Archives: Chuyên đề học tập và làm theo lời Bác

TUỔI TRẺ TÂY GIANG PHÁT HUY TINH THẦN XUNG KÍCH, SÁNG TẠO, TÌNH NGUYỆN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

TUỔI TRẺ TÂY GIANG PHÁT HUY TINH THẦN XUNG KÍCH, SÁNG TẠO, TÌNH NGUYỆN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Bài số 7: Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch mưu toan phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong tình hình mới

Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch mưu toan phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong tình hình mới

Đại biểu Tây Giang tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Nam lần thứ VI năm 2023

Đại biểu Tây Giang tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Nam lần thứ VI năm 2023

Tuổi trẻ Tây Giang tăng cường chăm lo, bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện năm 2023

Tuổi trẻ Tây Giang tăng cường chăm lo, bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện năm 2023

Mỗi ngày một tin tốt: Gương thanh niên phát triển kinh tế gia đình

Mỗi ngày một tin tốt: Gương thanh niên phát triển kinh tế gia đình

Tuyên dương “Học sinh 03 tốt” năm học 2022 – 2023

Tuyên dương “Học sinh 03 tốt” năm học 2022 – 2023

Chương trình ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chào mừng 133 nămngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.05.1890 – 19.05.2023)

Chương trình ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chào mừng 133 nămngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.05.1890 – 19.05.2023)

Đẩy mạnh văn hóa đọc trong Đoàn viên, Thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện năm 2023

Đẩy mạnh văn hóa đọc trong Đoàn viên, Thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện năm 2023

Góc: Tuổi trẻ Tây Giang tham gia xây dựng Đảng năm 2023

Góc: Tuổi trẻ Tây Giang tham gia xây dựng Đảng năm 2023

Chương trình “Tháng Ba biên giới” và “Hành trình về địa chỉ đỏ” năm 2023

Chương trình Tháng Ba biên giới năm 2023