Category Archives: Tuổi trẻ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và MT-ĐT các cấp

Tọa đàm kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1031 – 26/3/2023) với chủ đề “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống Thanh niên”

ọa đàm kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCC Hồ Chí Minh (26/3/1031 – 26/3/2023) với chủ đề “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống Thanh niên”

Tuổi trẻ Tây Giang chúc mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng CSVN (3/02/1930 – 3/02/2023)

Tuổi trẻ Tây Giang chúc mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng CSVN (3/02/1930 – 3/02/2023)

Phản bác luận điệu sai trái, thù địch về bài viết của đồng chí Tổng Bí thư

Phản bác luận điệu sai trái, thù địch về bài viết của đồng chí Tổng Bí thư

Giám sát, phản biện xã hội nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn các cấp trong xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2022; Chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2022 theo quyết định 217 – QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chính trị – xã hội. […]