Công văn đẩy mạnh tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công

Ban Thường vụ Huyện đoàn Tây Giang ban hành công văn về việc tham gia hội thi trực tuyến tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *