Công văn đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Phan Việt Cường, UVTW, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ban Thường vụ ban hành Công văn đẩy mạnh quán triệt học tập bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Phan Việt Cường, UVTW, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *