Hội nghị Ban Chấp hành Huyện đoàn Tây Giang khóa XVI (Nhiệm kỳ 2017 – 2022) bầu bổ sung, kiện toàn chức danh Phó Bí thư Huyện đoàn khóa XVI.

Thực hiện văn bản chỉ đạo thống nhất về công tác nhân sự của Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam về kiện toàn chức danh Phó Bí thư Huyện đoàn Tây Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Sáng ngày 28.03.2022, Ban Chấp hành Huyện đoàn Tây Giang đã tổ chức Hội nghị bất thường bầu bổ sung, kiện toàn chức danh Phó Bí thư Huyện đoàn Tây Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với đồng chí Arâl Hoàng, UVTV, Chuyên viên Huyện đoàn.

Tại Hội nghị 100% đại biểu tham dự thống nhất với nhân sự kiện toàn chức danh Phó Bí thư Huyện đoàn khóa XVI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với đồng chí Arâl Hoàng, UVTV, Chuyên viên Huyện đoàn.

* Một số hình ảnh Hội nghị:

Đồng chí Bí thư Huyện đoàn quán triệt văn bản cấp trên
Kiện toàn nhân sự

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *