Huyện đoàn Tây Giang thực hiện chủ trương 1+2 và tăng cường đi cơ sở năm 2022

Thực hiện Chương trình Công tác đoàn và phong trào TTN năm 2022 và chủ trương 1 + 2. Trong năm 2022, BTV Huyện đoàn Tây Giang đã tổ chức đi công tác tại cơ sở để kiểm tra, nắm bắt tình hình, trao đổi và bàn công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027. Qua chuyến công tác đi cơ sở, góp phần giúp Cán bộ Thường trực Huyện đoàn nắm rõ hơn những thuận lợi, khó khăn chung của Đoàn cơ sở và trực thuộc để kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh, đưa ra những giải pháp phù hợp với từng đơn vị và tình hình thực tế cơ sở. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi, đặc biệt là trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, tổ chức Đoàn và quản lý đoàn viên hiện nay. Đồng thời, trao đổi, bàn và định hướng công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027.

có thể khẳng định thông qua việc thực hiện chủ trương 1 + 2 đối với cán bộ Thường trực Huyện đoàn góp phần đẩy mạnh tổ chức Đoàn, Hội các cấp được nâng lên về chất lượng và công tác xây dựng tổ chức ngày càng sát với thực tế đặt ra./.

Một số hình ảnh làm việc tại các địa phương.

Bí thư Huyện đoàn làm việc với Đoàn xã Axan
Nắm tình hình cán bộ Chi đoàn thôn

Bài và ảnh: Huyện đoàn Tây Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *